Diễn Đàn Sinh Viên Lớp Điện Tử Viễn Thông K8A
Yêu cầu bạn đăng nhập vào diễn đàn để được hưởng mọi quyền lợi khi sử dụng diễn đàn!
Nếu là khách vui lòng bấm "Do not show again" để tiếp tục truy cập diễn đàn với vai trò là khách viếng thăm
Xin cảm ơn đã sử dụng diễn đàn!
Change background image

Diễn Đàn Sinh Viên Lớp Điện Tử Viễn Thông K8A Được Xây Dựng Nên Nhằm Mục Đích Giúp Các Bạn Trao Đổi Kiến Thức, Giao Lưu Học Hỏi Lẫn Nhau Và Giúp Các Thành Viên Trong Lớp Đoàn Kết - Gắn Bó Hơn Trong 5 Năm Sinh Viên Và Quãng Thời Gian Sau Này.


Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© FMvi.vn

on Tue Apr 12, 2011 10:07 pm
avatar
avatar

Ban giám hiệu

;KHAI BAO CAC BIEN
;NHO0 EQU 10H
;CBGIUASAU EQU P1.0
;CBGIUATRUOC EQU P1.1
;CBTRAI EQU P1.2
;CBPHAI EQU P1.3
START1 EQU P2.0
;START2 EQU P0.1
;DCTRAITOI EQU P2.0
;DCTRAILUI EQU P2.1
;DCPHAITOI EQU P2.2
;DCPHAILUI EQU P2.3

;CHUONG TRINH CHINH
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0003H
RETI
ORG 000BH
RETI
ORG 0013H
RETI
MAIN:
;MOV SP,#5FH
MOV R3,#00H
MOV R0,#00H
MOV P2,#0FFh
MOV P1,#0FFh
MOV P0,#0FFh
MOV P3,#0FFh
JB START1,$
NHAY:
MOV R3,#00H
MOV P0,#01111110B
MOV P1,#01111110B
MOV P2,#01111110B
ACALL DELAY
MOV P0,#10111101B
MOV P1,#10111101B
MOV P2,#10111101B
ACALL DELAY
MOV P0,#11011011B
MOV P1,#11011011B
MOV P2,#11011011B

ACALL DELAY
MOV P0,#11100111B
MOV P1,#11100111B
MOV P2,#11100111B
ACALL DELAY
MOV P0,#11000011B
MOV P1,#11000011B
MOV P2,#11000011B
ACALL DELAY
MOV P0,#10000001B
MOV P1,#10000001B
MOV P2,#10000001B
ACALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P1,#00000000B
MOV P2,#00000000B
ACALL DELAY
MOV P0,#00000001B
MOV P1,#00000001B
MOV P2,#00000001B
ACALL DELAY
MOV P0,#00000011B
MOV P1,#00000011B
MOV P2,#00000011B
ACALL DELAY
MOV P0,#00000111B
MOV P1,#00000111B
MOV P2,#00000111B
ACALL DELAY
MOV P0,#00001111B
MOV P1,#00001111B
MOV P2,#00001111B
ACALL DELAY
MOV P0,#00011111B
MOV P1,#00011111B
MOV P2,#00011111B
ACALL DELAY
MOV P0,#00111111B
MOV P1,#00111111B
MOV P2,#00111111B
ACALL DELAY
MOV P0,#01111111B
MOV P1,#01111111B
MOV P2,#01111111B
ACALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P1,#11111111B
MOV P2,#11111111B
ACALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P1,#11111111B
MOV P2,#11111111B
ACALL DELAY1
MOV P0,#01111111B
MOV P1,#01111111B
MOV P2,#01111111B
ACALL DELAY1
MOV P0,#00111111B
MOV P1,#00111111B
MOV P2,#00111111B
ACALL DELAY1
MOV P0,#00011111B
MOV P1,#00011111B
MOV P2,#00011111B
ACALL DELAY1
MOV P0,#00001111B
MOV P1,#00001111B
MOV P2,#00001111B
ACALL DELAY1
MOV P0,#00000111B
MOV P1,#00000111B
MOV P2,#00000111B
ACALL DELAY1
MOV P0,#00000011B
MOV P1,#00000011B
MOV P2,#00000011B
ACALL DELAY1
MOV P0,#00000001B
MOV P1,#00000001B
MOV P2,#00000001B
ACALL DELAY1
MOV P0,#00000000B
MOV P1,#00000000B
MOV P2,#00000000B
ACALL DELAY1
MOV P0,#10000000B
MOV P1,#10000000B
MOV P2,#10000000B
ACALL DELAY1
MOV P0,#11000000B
MOV P1,#11000000B
MOV P2,#11000000B
ACALL DELAY1
MOV P0,#11100000B
MOV P1,#11100000B
MOV P2,#11100000B
ACALL DELAY1
MOV P0,#11110000B
MOV P1,#11110000B
MOV P2,#11110000B
ACALL DELAY1
MOV P0,#11111000B
MOV P1,#11111000B
MOV P2,#11111000B
ACALL DELAY1
MOV P0,#11111100B
MOV P1,#11111100B
MOV P2,#11111100B
ACALL DELAY1
MOV P0,#11111110B
MOV P1,#11111110B
MOV P2,#11111110B
ACALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P1,#00000000B
MOV P2,#00000000B
ACALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P1,#11111111B
MOV P2,#11111111B
ACALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P1,#00000000B
MOV P2,#00000000B
ACALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P1,#11111111B
MOV P2,#11111111B
ACALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P1,#00000000B
MOV P2,#00000000B
ACALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P1,#11111111B
MOV P2,#11111111B
ACALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P1,#00000000B
MOV P2,#00000000B
ACALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P1,#11111111B
MOV P2,#11111111B
LJMP NHAY


DELAY:
MOV R3,#5
MOV TMOD,#01H
CHO1:
MOV TL0,#9EH ; 43mS X 12 = 0.5S
MOV TH0,#57H
SETB TR0
LOOP1:
JNB TF0,LOOP1
CLR TR0
CLR TF0
DJNZ R3,CHO1
RET
DELAY1:
MOV R3,#3
MOV TMOD,#01H
CHO11:
MOV TL0,#9EH ;43mS X 12 = 0.5S
MOV TH0,#57H
SETB TR0
LOOP11:
JNB TF0,LOOP11
CLR TR0
CLR TF0
DJNZ R3,CHO11
RET
;DELAY20MS:
; MOV TMOD,#01H
; MOV R2,#20
;DEMTIEP20MS:
; MOV TL0,#0E8H
; MOV TH0,#0F3H
; SETB TR0
;CHO0.1S:
; JNB TF0,CHO0.1S
; CLR TF0
; CLR TR0
; DJNZ R2,DEMTIEP20MS
; RET

;DELAY10MS:
; MOV TMOD,#01H
; MOV R2,#10
;DEMTIEP50MS:
; MOV TL0,#0E8H
; MOV TH0,#0F3H
; SETB TR0
;CHO50MS:
; JNB TF0,CHO50MS
; CLR TF0
; CLR TR0
; DJNZ R2,DEMTIEP50MS
; RET

;DELAY5MS:
; MOV TMOD,#01H
; MOV R2,#5
;DEMTIEP10MS:
; MOV TL0,#0E8H
; MOV TH0,#0F3H
; SETB TR0
;CHO10MS:
; JNB TF0,CHO10MS
; CLR TF0
; CLR TR0
; DJNZ R2,DEMTIEP10MS
; RET
END

_________________


Chiều buồn ngồi xé năm trăm
Xé nhầm năm chục buồn ơi là buồn

a! vo mom
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà hungbimbo2
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    Bạn không có quyền trả lời bài viết