Diễn Đàn Sinh Viên Lớp Điện Tử Viễn Thông K8A
Yêu cầu bạn đăng nhập vào diễn đàn để được hưởng mọi quyền lợi khi sử dụng diễn đàn!
Nếu là khách vui lòng bấm "Do not show again" để tiếp tục truy cập diễn đàn với vai trò là khách viếng thăm
Xin cảm ơn đã sử dụng diễn đàn!
Change background image

Diễn Đàn Sinh Viên Lớp Điện Tử Viễn Thông K8A Được Xây Dựng Nên Nhằm Mục Đích Giúp Các Bạn Trao Đổi Kiến Thức, Giao Lưu Học Hỏi Lẫn Nhau Và Giúp Các Thành Viên Trong Lớp Đoàn Kết - Gắn Bó Hơn Trong 5 Năm Sinh Viên Và Quãng Thời Gian Sau Này.


Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© FMvi.vn

on Fri Mar 25, 2011 9:45 am
avatar
avatar

THPT

đây là bài tinh tổng, hiệu, tích của hai số(còn phần tính thương update sau)


hienxau macro s
call clrscr
mov ah,09
mov dx,offset s
int 21h
endm
.model small
.stack 100h
.data
MENU DB 10,13,"Lua chon mot chuc nang:"
DB 13,10,'1. Tinh tong cua hai so:'
DB 13,10,'2. Tinh hieu cua hai so:'
DB 13,10,'3. Tinh tich cua hai so:'
DB 13,10,'4. Tinh thuong cua hai so:'
db 10,13," ESC de thoat.$"
tbnhap1 DB 13,10,'nhap so nguyen thu nhat:$'
tbnhap2 DB 13,10,'nhap so nguyen thu hai :$'
tbtong DB 13,10,'Tong cua hai so la :$'
tbtich DB 13,10,'Tich cua hai so la :$'
tbhieu DB 13,10,'Hieu cua hai so la :$'
tbthuong DB 13,10,'thuong hai so la :$'

tb3 DB 13,10,'5. thuong hai so la :$'

so1 dw 0
so2 dw 0
du dw 0
.code
mov ax,@data
mov ds,ax
laplai:

hienxau menu
mov ah,01
int 21h
cmp al,"1"
je tinhtong
cmp al,"2"
je tinhhieu
cmp al,"3"
je tinhtich
cmp al,"4"
je tinhthuong

cmp al,27
je thoat
jmp laplai

tinhtong:
call nhapso
hienxau tbtong
mov ax,so1
add ax,so2
call xuat
jmp laplai
tinhhieu:
call nhapso
hienxau tbhieu
mov ax,so1

mov bx,so2
sub ax,bx

call xuat
jmp laplai
tinhtich:
call nhapso
hienxau tbtich
mov ax,so1
mov bx,so2
mul bx

call xuat
jmp laplai
tinhthuong:
call nhapso
hienxau tbthuong
mov ax,so1
mov bx,so2
xor dx,dx
div bx
mov du,dx

call xuat
jmp laplai


clrscr proc
mov al,0
int 10h

ret
clrscr endp


thoat:


mov ah,4ch
int 21h

nhapso proc
hienxau tbnhap1
call nhap
mov so1,ax
hienxau tbnhap2
call nhap
mov so2,ax
ret
nhapso endp

;nhap gia tri tu man hinh
nhap proc
xor bx,bx
xor cx,cx
mov ah,8
int 21h
cmp al,'-'
je am
cmp al,'+'
je duong
jmp so

am:
mov cx,1
duong:
mov ah,2
mov dl,al
int 21h
mov ah,8
int 21h
so:
cmp al,'0'
jb nhaplai
cmp al,'9'
ja nhaplai
mov ah,2
mov dl,al
int 21h
and al,0Fh
cbw
mov si,ax
mov ax,10
mul bx
mov bx,si
add bx,ax
nhaplai:
mov ah,8
int 21h
cmp al,13
jnz so
mov ax,bx
or cx,cx
jz ketthuc
neg ax
ketthuc:
ret
nhap endp

; xuat ket qua ra man hinh

xuat proc
or ax,ax
jge tieptheo
push ax
mov ah,2
mov dl,'-'
int 21h
pop ax
neg ax
tieptheo:
xor cx,cx
mov bx,10
lap:
xor dx,dx
div bx
push dx
inc cx
or ax,ax
jnz lap
mov ah,2
xuatkytu:
pop dx
or dl,30h
int 21h
loop xuatkytu
mov ah,08
int 21h
ret
xuat endp


end
Xem lý lịch thành viên http://namngockute.tk

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà namngockute
Trả lời nhanh
on Sun Mar 27, 2011 11:35 pm
avatar
avatar

Ban giám hiệu

hihix..bài này tớ cung có mà ku
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà thanhhien
Trả lời nhanh
on Sun Mar 27, 2011 11:36 pm
avatar
avatar

Ban giám hiệu

nhưng sao bài này ngắn vậy nhỉ?
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà thanhhien
Trả lời nhanh
on Mon Mar 28, 2011 2:51 am
avatar
avatar

Administrator

thanhhien đã viết:nhưng sao bài này ngắn vậy nhỉ?

thì phần thương tớ đã làm đâu. nhưng cũng chỉ dài hun 10 dòng nữa thui.
Xem lý lịch thành viên http://dtvt.mygoo.org

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà admin
Trả lời nhanh
on Mon Mar 28, 2011 11:17 pm
avatar
avatar

Ban giám hiệu

uhm.. thế ku post nốt mấy bài kia đi 1212
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà thanhhien
Trả lời nhanh
on Wed Mar 30, 2011 2:29 pm
avatar
avatar

THPT

thanhhien đã viết:uhm.. thế ku post nốt mấy bài kia đi 1212

uhm đã sửa rùi!!(phần chữ in đậm ý)
nhưng đấy mới là yinhd thương chỉ hiện phần nguyên được thui. còn phần dư thì tớ viết không thành(vì thế bài kia khi chạy thì chỉ cho ra phần nguyên thui)
cậu thử xem lỗi ở đâu nha. đây là code phần đấy

mov ax,so1
mov bx,so2
xor dx,dx
div bx
mov du,dx ; gan du vao dx

call xuat ;HIEN PHAN NGUYEN

MOV AH,02
MOV DL,"."
INT 21H

mov Ax,du ; dua du vao ax
MOV BX,10 ; lay bx nhan voi 10
MUL BX

MOV BX,SO2
DIV BX
MOV DX,DU
XOR DX,DX
CALL XUAT

mov Ax,du ; phan nay lap lai phan tren
MOV BX,10 ; ban thich bao nhieu so sau dau phay
MUL BX ; thì viet doan code nay bang day lan
MOV BX,SO2
DIV BX
XOR DX,DX
CALL XUAT
Xem lý lịch thành viên http://namngockute.tk

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà namngockute
Trả lời nhanh
on Wed Mar 30, 2011 7:14 pm
avatar
avatar

Ban giám hiệu

với phép chia thì chỉ lấy phần nguyên thôi mà ec
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà thanhhien
Trả lời nhanh
on Wed Mar 30, 2011 10:58 pm
avatar
avatar

THPT

Chỉ lấy phần nguyên thui sao. thế thì bài tập không khả thi.
nếu lấy mỗi phần nguyên thì tốt quá. chứ nếu lấy cả phần dư thì chắc phải hỏi thầy mất

nhưng nếu lấy phần dư thì làm như thế nào đây.
phần code trên là đúng rùi nhưng tớ không biến khai truyển nó ntn đây xuc dong
Xem lý lịch thành viên http://namngockute.tk

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà namngockute
Trả lời nhanh

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Sponsored content
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    Bạn không có quyền trả lời bài viết