Diễn Đàn Sinh Viên Lớp Điện Tử Viễn Thông K8A
Yêu cầu bạn đăng nhập vào diễn đàn để được hưởng mọi quyền lợi khi sử dụng diễn đàn!
Nếu là khách vui lòng bấm "Do not show again" để tiếp tục truy cập diễn đàn với vai trò là khách viếng thăm
Xin cảm ơn đã sử dụng diễn đàn!
Change background image

Diễn Đàn Sinh Viên Lớp Điện Tử Viễn Thông K8A Được Xây Dựng Nên Nhằm Mục Đích Giúp Các Bạn Trao Đổi Kiến Thức, Giao Lưu Học Hỏi Lẫn Nhau Và Giúp Các Thành Viên Trong Lớp Đoàn Kết - Gắn Bó Hơn Trong 5 Năm Sinh Viên Và Quãng Thời Gian Sau Này.


Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© FMvi.vn

on Tue Jan 11, 2011 6:54 pm
avatar
avatar

Ban giám hiệu


code ví dụ ghép nối vào ra đơn giản:
Mã:
mediafire.com ?zvtmiz2jjw4
Cấu trúc chương trình hợp ngữ cho 8051
Mã:
mediafire.com ?mynh2ltqzey


Bài tập thực hành!
Bài tập thực hành hợp ngữ buổi thứ nhất
Mã:
mediafire.com ?yjm5zq5wmik
code hợp ngữ:
Mã:
mediafire.com ?nmnjivwmeyn
Hướng dẫn sử dụng emu8086
Mã:
mediafire.com ?mzmbenznzmi
Bài tập thực hành 8051 buổi thứ nhất
Mã:
mediafire.com ?mynh2ltqzey
code
Mã:
mediafire.com ?azkymmrttg4

_________________


Chiều buồn ngồi xé năm trăm
Xé nhầm năm chục buồn ơi là buồn

a! vo mom
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà hungbimbo2
Trả lời nhanh
on Wed Feb 09, 2011 1:30 am
avatar
avatar

THPT

Ai biết làm hợp ngữ không làm gúp tôi cái:
nhập vào từ bàn phím số thập phân
in ra màn hình mã hex và nhị phân
Xem lý lịch thành viên http://namngockute.tk

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà namngockute
Trả lời nhanh
on Wed Feb 09, 2011 1:33 am
avatar
avatar

THPT

không biết bài mình sai ở đâu????
Lập chương trình nhập vào 2 số in ra màn hình tích 2 số vừa nhập

.model tiny
.stack 100h
.data
tb1 db 'nhap a=$'
tb2 13,10,'nhap b=$'
tb3 13,10,'tich 2 so la:$'
so1 db 0
so2 db 0
.code
main proc
Mov ax,@Data
Mov ds,ax
Mov ah,9
Lea dx,tb1
int 21h
nhap1:
mov ah,1
int 21h
cmp al,13
je nhap2
sub al,30h
mov dl,al
mov al,so1
mov bl,10
mul bl
add al,dl
mov s01,al
jmp nhap1
nhap2:
lea dx,tb2
mov ah,9
int 21h
nhap: mov ah,1
int 21h
cmp al,13
je tinhtich
sub al,30h
mov dl,al
mov al,so2
mov bl,10
mul bl
add al,dl
mov s02,al
jmp nhap
tinhtich:
mov al,so1
mul so2 ;nhan voi so 2
mov bx,ax
jmp tinhtich
;in tich
mov ah,9
lea dx,tb3
int 21h
mov ax,bx
mov bx,10
xor cx,cx
chia: xor dx,dx
div bx
push dx
inc cx
cmp ax,0
ja chia
mov ah,2
lay: pop dx
add dl,30h
int 21h
loop lay
ra: mov ah,4ch
int 21h
Main endp
End main
Xem lý lịch thành viên http://namngockute.tk

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà namngockute
Trả lời nhanh
on Sun Feb 13, 2011 11:00 pm
avatar
avatar

THPT

sao không pro nào giúp tôi vậy. thế ai biết cách lập trình đền LED sang thông qua cổng máy in không???
Xem lý lịch thành viên http://namngockute.tk

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà namngockute
Trả lời nhanh
on Mon Feb 14, 2011 10:11 am
avatar
avatar

Ban giám hiệu

đã học đâu mà giúp hic

_________________


Chiều buồn ngồi xé năm trăm
Xé nhầm năm chục buồn ơi là buồn

a! vo mom
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà hungbimbo2
Trả lời nhanh
on Wed Apr 13, 2011 10:17 am
avatar
avatar

Thành Viên VIP


.model tiny
.stack 100h
.data
tb1 db 'nhap a=$'
tb2 db 13,10,'nhap b=$'
tb3 db 13,10,'tich 2 so la:$'
so1 db 0
so2 db 0
.code
main proc
Mov ax,@Data
Mov ds,ax
Mov ah,9
Lea dx,tb1
int 21h
nhap1:
mov ah,1
int 21h
cmp al,13
je nhap2
sub al,30h
mov dl,al
mov al,so1
mov bl,10
mul bl
add al,dl
mov dl,al
jmp nhap1
nhap2:
lea dx,tb2
mov ah,9
int 21h
nhap: mov ah,1
int 21h
cmp al,13
je tinhtich
sub al,30h
mov dl,al
mov al,so2
mov bl,10
mul bl
add al,dl

jmp nhap
tinhtich:
mov al,so1
mul so2 ;nhan voi so 2
mov bx,ax
jmp tinhtich
;in tich
mov ah,9
lea dx,tb3
int 21h
mov ax,bx
mov bx,10
xor cx,cx
chia: xor dx,dx
div bx
push dx
inc cx
cmp ax,0
ja chia
mov ah,2
lay: pop dx
add dl,30h
int 21h
loop lay
ra: mov ah,4ch
int 21h
Main endp
End main
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà nông văn thương
Trả lời nhanh

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Sponsored content
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    Bạn không có quyền trả lời bài viết